?>

Na co przyznaje się unijne pieniądze? Audyty i pomoc

Na co przyznaje się unijne pieniądze? Audyty oraz pomoc
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się między innymi z tym, że skonstruowany przez nas kraj otrzymuje duże dotacje unijne. Ewidentnie, jak to z reguły w kwestii pieniędzy bywa, dużo osób narzeka, że nie do zakończenia wiadomo, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Mimo to należy pamiętać o tym, iż przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wymagają niezwykle dokładnego rozliczania się z każdej złotówki. Co znacznie więcej, jakikolwiek beneficjent dotacji musi nieomalże na każdym kroku zawiadamiać społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane lub ewentualnie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeśli robisz projekt, zobacz audyt zewnętrzny projektu. Zostaje jednakże wciąż zapytanie, na co te duże sumy są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój ekonomiczny, kulturalny i społeczny. Wiele funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę innowacyjnych, właściwej jakości dróg. Co więcej część z tych pieniędzy służy dopłacie realizacji projektów, jakich głównym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: